Eigenschappen blusstof brandblussers

De volgende brandklasse symbolen kunt u op een draagbare brandblusser tegenkomen, deze geven de bluseigenschappen van de brandblusser weer:

A = geschikt voor het blussen van vaste stoffen
B = geschikt voor het blussen van vloeistoffen
C = geschikt voor het blussen van gassen
D = geschikt voor het blussen van metaalbranden
F = geschikt voor het blussen van vet- en oliebranden

Verder zijn er nog brandblussers voor Lithium batterijen.

Schuimblusser klasse A B

Door de brede inzetbaarheid en doordat het bij gebruik weinig nevenschade veroorzaakt, is schuim het meest toegepaste blusmiddel voor draagbare brandblustoestellen in Nederland.

Voordelen:
+ Geschikt voor het blussen van vaste stoffen (klasse A branden)
+ Geschikt voor het blussen van vloeistoffen. (klasse B branden)

+ Weinig nevenschade
+ Door afdekkend vermogen en koelend effect minder kans op her-ontsteking
+ Ook vorstvrij leverbaar (niet standaard)

Nadelen:
Standaard niet geschikt voor branden van alcohol, ketonen (o.a. aceton), verf, lijmen en oplosmiddelen
(op aanvraag kunnen we ook schuimblussers leveren die hier wel geschikt voor zijn)
Standaard niet vorstbestendig
niet geschikt voor vetbranden

Overig:
GEVAARLIJK bij het blussen van metaalbranden

Schuimblusser klasse A B F

Dit is de meest all-round brandblusser, is geschikt in bijna elke situatie en veroorzaakt weinig nevenschade
èn tegenwoordig ook aantrekkelijk geprijsd.

Voordelen:
+ Geschikt voor het blussen van vaste stoffen (klasse A branden)
+ Geschikt voor het blussen van vloeistoffen. (klasse B branden)
+ Geschikt voor vetbranden (klasse F branden)

+ Weinig nevenschade
+ Door koelend effect minder kans op her-ontsteking
+ Ook vorstvrij leverbaar (niet standaard)

Nadelen:
Standaard niet geschikt voor branden van alcohol, ketonen (o.a. aceton), verf, lijmen en oplosmiddelen.
(op aanvraag kunnen we ook schuimblussers leveren die hier wel geschikt voor zijn)
Standaard niet vorstbestendig
(vorstvrije schuimblussers tot -30°C zijn leverbaar)

Overig:
GEVAARLIJK bij het blussen van metaalbranden

Poederblusser klasse A B C

Voordelen:
+ Geschikt voor het blussen van vaste stoffen (klasse A branden)
+ Geschikt voor het blussen van vloeistoffen. (klasse B branden)

+ Hoge bluscapaciteit

Bijkomende voordelen:
+ Stopt het gloeien van organische vaste stof branden. (Het poeder onttrekt energie aan de brand)
+ Dekt af bij vaste stoffen, verminderd daardoor de kans op herontsteking
+ Vorstbestendig

Nadelen:
Veroorzaakt veel nevenschade aan met name elektrische apparatuur
Belemmert het zicht, vooral in kleinere ruimtes

Overige nadeel:
Blust
gasbranden. (Klasse C branden)
Gasbranden blussen is meestal geen goed idee. Door gasbranden te blussen ontstaat explosiegevaar, draai indien dit veilig mogelijk is de (hoofd)gaskraan dicht, daarna pas blussen.

Overig:
GEVAARLIJK bij het blussen van metaalbranden.

CO2 (koolzuursneeuw) blusser klasse B

Vooral geschikt voor extra bijplaatsen naast poeder- en schuimbrandblussers bij specifieke situaties, zoals hoogwaardige elektrische apparatuur tot 1000 Volt, computerruimten, laboratoria en industrie.

Voordelen:
+ Geschikt voor het blussen van vloeibare stoffen (en branden bij elektrische apparatuur)
+ Veroorzaakt zeer weinig tot geen nevenschade

Nadelen:
Beperkte bluscapaciteit
Ongeschikt voor branden van vaste stoffen
Verstikkingsgevaar in kleine ruimtes (werkt narcotiserend bij concentraties van 4 à 5% en dodelijk bij 8%)
Grotere kans op herontsteking door weinig koelend effect

Overig:
GEVAARLIJK bij het blussen van metaalbranden

Brandslanghaspels (water)

Voordelen:
+ Geschikt voor het blussen van vaste stoffen (klasse A branden)
+ Groot blusvermogen door onbeperkte blusstof aanvoer (kan ook nadeel zijn: zie hier onder).

Nadelen:
Ongeschikt voor het blussen van vloeistofbranden.
Gevolgschade van het gebruik door water kan groot zijn.
Minder snel inzetbaar dan draagbare blussers.

Overig:
Kan GEVAARLIJK zijn, door onbeperkte blusstof aanvoer is het mogelijk te lang door te gaan met blussen.  Zonder beschermende kleding en ademluchtbescherming is dit gevaarlijk.
GEVAARLIJK bij het blussen van bakolie en frituurvet
GEVAARLIJK bij het blussen van metaalbranden
GEVAARLIJK bij het blussen van brandende vloeistoffen. Verspreiding van de brand, met name voor niet met water mengbare vloeistoffen.

Brandblussers met specifieke eigenschappen:

Poederblusser D-klasse
Speciaal geschikt voor Metaalbranden

Lithium brandblussers
Speciaal geschikt voor lithium-accu branden

Schuimblussers specifiek polaire:
Speciaal geschikt voor het blussen van alcoholen en ketonen (o.a. aceton), verf, lijmen en oplosmiddelen.