Info

Wist u dat beginnende branden in bijna 90% van de gevallen door kleine blusmiddelen worden geblust?

Daarom is het voor een goede brandbeveiliging van groot belang dat er voldoende blusmiddelen in uw pand aanwezig zijn.
Het aantal blusmiddelen dat (volgens de NEN 4001) voorhanden moet zijn is afhankelijk van de gebruikersfunctie.
Zorg er ook in ieder geval voor dat er overal in een pand binnen 20 meter een brandblusapparaat voorhanden is.

Het onderhoud van draagbare blusmiddelen wordt jaarlijks uitgevoerd volgens de norm NEN 2559 en het onderhoud van brandslanghaspels ook jaarlijks volgens de norm NEN-EN 671-3

Let op: Volgens de wet (Bouwbesluit 2012) is het onderhouden van brandslanghaspels één keer per jaar verplicht en voor draagbare blusmiddelen één keer per twee jaar. Echter, het onderhoud, uitgevoerd zoals gesteld in de NEN 2559 en NEN-EN 671-3, is voor maximaal één jaar.

Kijk hier voor informatie over de projectering van kleine blusmiddelen:
PROJECTERING

Kijk hier voor informatie over de bluseigenschappen van de blusstoffen.
BLUSEIGENSCHAPPEN

Kijk hier voor informatie over de blusrating.
BLUSRATING