BRANDBLUSSER KEUREN VERPLICHT?

Is het onderhouden (keuren) van kleine blusmiddelen verplicht?

Jazeker, periodiek onderhoud is verplicht. Wat de onderhoudsinterval van kleine blusmiddelen is wordt door verschillende factoren bepaald. Namelijk o.a.:

 • De onderhoudsnorm NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en EN671-3 voor brandslanghaspels.
  Volgens deze normen moeten gecertificeerde onderhoudsbedrijven draagbare blustoestellen en brandslanghaspels onderhouden.
  De NEN 2559 en EN671-3 geven jaarlijks onderhoud aan.
 • De onderhoudsinstructies van de fabrikant/vergunninghouder, geven jaarlijks onderhoud aan
 • Het Bouwbesluit,
  brandslanghaspels minimaal 1x per jaar en draagbare blussers minimaal 1x per 2 jaar,
 • De ARBO wetgeving,
  adequaat onderhoud, dan zou je tenminste uit moeten gaan van de nen(-en) norm en onderhoudsinstructies fabrikant, dat is jaarlijks onderhoud,
 • Wet Milieubeheer
  idem Arbowet, adequaat onderhoud
 • Verzekering,
  Verschilt per verzekering, maar meestal houden ze de onderhoudsnormen aan en eisen ze jaarlijks onderhoud. Soms zeggen ze minimaal eens per twee jaar. Maar ook eisen ze vaak dat het onderhoud aan de eisen/voorschriften van de verschillende overheidsinstanties en de onderhoudsinstructies van de fabrikant/vergunninghouder moet voldoen, dat is jaarlijks.
  Voorbeeld: Indien een verzekering zegt eens per twee jaar onderhoud, en de fabrikant/vergunninghouder van de blusser geeft aan jaarlijks onderhoud, dan kan dit toch problemen veroorzaken met de verzekering.
 • De RI&E, afhankelijk van de risico’s en omstandigheden.

Indien de kleine blusmiddelen minimaal jaarlijks worden onderhouden is dit bijna altijd voldoende. Daarom mogen wij volgens de onderhoudsnormen en de certificering het onderhoud niet voor een periode langer dan één jaar geldig laten zijn..
Alleen bedrijven waar zich uitzonderlijke omstandigheden voor doen nemen soms in de RI&E op dat het onderhoud nog vaker dan jaarlijks dient te worden uitgevoerd. Denk dan aan zeer hoog brandgevaar, versmedende omstandigheden,  mechanische belasting (trillen) of chemische omstandigheden (een corrosief klimaat).

Tekortkomingen kunnen bij controles van diverse instanties of bij noodsituaties leiden tot hoge boetes of zelfs bedrijfssluitingen.
 
Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een REOB erkend onderhoudsmonteur in dienst van een erkend REOB onderhoudsbedrijf. Deze moet zich houden aan de geldende onderhoudsnormen voor brandblusapparaten. Voor draagbare blustoestellen is dat de NEN 2559 en voor brandslanghaspels is dat de NEN-EN 671-3. Hierin worden strikte procedures aangegeven voor dit onderhoud.
Een erkend of gecertificeerd REOB onderhoudsbedrijf wordt streng gecontroleerd door de certificatie instelling. Alleen zo kunt u als bedrijf bij de verschillende instellingen aantonen dat het onderhoud adequaat is uitgevoerd.