Wist u dat beginnende branden in bijna 90% van de gevallen door kleine blusmiddelen worden geblust?

Daarom is het voor een goede brandbeveiliging van groot belang dat er voldoende blusmiddelen in uw pand aanwezig zijn.
Het aantal blusmiddelen dat (volgens de NEN 4001) voorhanden moet zijn is afhankelijk van de gebruikersfunctie.
Zorg er ook in ieder geval voor dat er overal in een pand binnen 20 meter een brandblusapparaat voorhanden is.

Het onderhoud van draagbare blusmiddelen wordt jaarlijks uitgevoerd volgens de norm NEN 2559 en het onderhoud van brandslanghaspels ook jaarlijks volgens de norm NEN-EN 671-3

Let op: Volgens de wet (Bouwbesluit 2012) is het onderhouden van brandslanghaspels minimaal één keer per jaar verplicht en voor draagbare blusmiddelen minimaal één keer per twee jaar. Echter, het onderhoud, uitgevoerd zoals gesteld in de NEN 2559 en NEN-EN 671-3, is voor maximaal één jaar voldoende.

Onderhoud brandblussers

Het is belangrijk dat brandblussers correct functioneren als ze nodig zijn. Daarom is goed onderhoud van blussers essentieel voor de juiste brandveiligheid. AVS Fire Safety voert onderhoud uit aan alle soorten brandblussers volgens de geldende richtlijnen.

Alle monteurs zijn gediplomeerd en worden hiervoor jaarlijks REOB bijgeschoold. Afhankelijk van het type brandblusser volgen we het juiste protocol en voeren het onderhoud uit zoals wordt geëist. Draagbare brandblussers worden onderhouden volgens NEN 2559 richtlijnen.

We nemen het onderhoud voor brandslanghaspels ook op ons. Deze worden onderhouden volgens de NEN-EN 671-3. Door periodiek onderhoud kunt u erop vertrouwen dat de blussers bruikbaar zijn in noodgevallen.

DE ONDERHOUDSSCHEMA’S VOOR KLEINE BLUSMIDDELEN

De onderhoudsschema’s voor kleine blusmiddelen zijn als volgt:

Onderhoudsschema voor draagbare nat- en schuimblussers

– Jaarlijks onderhoud (jaarlijks basis onderhoud)
– Uitgebreid onderhoud 1 (in het 5e jaar)
– Reviseren (in het 10e jaar)
– Uitgebreid onderhoud 2 (in het  15e jaar)
– In het 20e jaar moet het draagbare blustoestel buiten gebruik worden gesteld en worden vervangen.

Onderhoudsschema voor draagbare koolzuursneeuw- en poederblustoestellen

– Jaarlijks onderhoud (jaarlijks basis onderhoud)
– Reviseren (in het 10e jaar)
– In het 20e jaar moet het draagbare blustoestel buiten gebruik worden – gesteld en worden vervangen.

Onderhoudsschema voor brandslanghaspels

– Jaarlijks onderhoud (jaarlijks basis onderhoud)
– Uitgebreid onderhoud / slang beproeven  (5 jaarlijks)

Eigenschappen blusstof brandblussers

De volgende brandklasse symbolen kunt u op een draagbare brandblusser tegenkomen, deze geven de bluseigenschappen van de brandblusser weer:

A = geschikt voor het blussen van vaste stoffen
B = geschikt voor het blussen van vloeistoffen
C = geschikt voor het blussen van gassen
D = geschikt voor het blussen van metaalbranden
F = geschikt voor het blussen van vet- en oliebranden

Verder zijn er nog brandblussers voor Lithium batterijen.

Brandblussers met specifieke eigenschappen:

Poederblusser D-klasse
Speciaal geschikt voor Metaalbranden

Lithium brandblussers
Speciaal geschikt voor lithium-accu branden

Schuimblussers specifiek polaire:
Speciaal geschikt voor het blussen van alcoholen en ketonen (o.a. aceton), verf, lijmen en oplosmiddelen.