De blusrating

De blusrating

De blusrating van een brandblusser geeft de capaciteit van een brandblusser per brandklasse aan. Hoe hoger de blusrating, hoe groter de bluscapaciteit voor de betreffende brandklasse.

In de NEN-EN 3-7 wordt voorgeschreven hoe de blusrating wordt bepaald. (D klasse blussers ook onder de NEN 2033)

De A blusrating

Voor de brandklasse A (branden van vaste stoffen) is een brandproef opstelling voorgeschreven in de vorm van een rechthoekige stapel hout die volgens vaste maten en een vast omschreven patronen gestapeld is. De hoogte en breedte van de stapel is 5 decimeter. Het aantal decimeters lengte van de stapel dat met succes geblust kan worden geeft de blusrating weer. Nadat de stapel circa 8 minuten brandt, wordt er begonnen met het blussen.

Voorbeeld:

Een brandblusser met een rating van 27A is in staat een proefopstelling hout met een lengte van 27 decimeter te blussen.

De blusrating wordt toegekend wanneer de proefopstelling met succes is geblust en binnen twintig minuten na de blussing geen her-ontsteking optreden.

De C aanduiding

Brandklasse C (gasbranden). Gassen zijn volatiel, Daarom kan voor deze klasse geen rating toegekend worden. De aanduiding “C” is daarom zonder getal aangegeven en geeft alleen aan dat de blusser ook geschikt is om gasbranden te blussen.

De D aanduiding

Klasse D branden zijn branden in metalen. Voorbeelden daarvan zijn o.a. aluminium, kalium, natrium en magnesium. Deze branden gaan gepaard met extreem hoge temperaturen en in combinatie met het sterk reactieve karakter van de deze brandstoffen zijn ze onmogelijk te blussen met gewone brandblussers. Het is meestal zelfs gevaarlijk om deze branden met een ongeschikt blusmiddel te blussen. Er zijn wel speciale blussers ontwikkeld met een combinatie van natriumchloride bluszouten. Deze hebben na goed gevolg afleggen van de hieronder beschreven blusproef een D klasse aanduiding.

Er worden 2 verschillende blusobjecten gebruikt.

1e een proefopstelling met magnesium.
Deze proefopstelling bestaat uit een droge bak van 2mm dik plaatstaal met een afmetingen van 5 decimeter in het vierkant en 1 decimeter hoog. De bak wordt gevuld met een lichtmetaallegering op basis van magnesium. Enige tijd na het ontsteken van de proefopstelling wordt begonnen met blussen. 10 minuten na het blussen moet worden aangetoond dat er nog onverbrande magnesium aanwezig is in de bak.

2e een proefopstelling met natrium.
Voor deze proefopstelling wordt dezelfde bak als bij de eerste proefopstelling gebruikt, maar dan gevuld met 3kg natrium. Het natrium wordt tot zelfontbranding gebracht door onder de bak met natrium een bak met benzine aan te steken. De verhitting veroorzaakt dat het natrium vloeibaar wordt en vervolgens tot zelfontbranding komt. Na de zelfontbranding van het natrium wordt met blussen begonnen. 10 minuten na het blussen moet worden aangetoond dat er nog onverbrand natrium aanwezig is in de bak.

Er wordt geen rating aan de D klasse gegeven, alleen de aanduiding “D”.

De B blusrating

Voor brandklasse B (vloeistofbranden) is een proefopstelling ontwikkeld in de vorm van een ronde bak die voor twee derde met heptaan is gevuld en voor één derde met water. De diameter van de bak varieert afhankelijk van de inhoud. Het aantal liters heptaan dat geblust kan worden geeft de rating weer. Wanneer de proefopstelling wordt ontstoken, mag er na 1 minuut worden begonnen met blussen.

Voorbeeld

Zo kan een brandblusser met een 144B rating een bak gevuld met 144 liter vloeistof blussen.

De blusrating wordt toegekend wanneer de proefopstelling met succes is geblust en er binnen twintig minuten geen her-ontsteking optreden.

De F blusrating

Voor brandklasse F (vetbranden) is een proefopstelling met een frituurpan ontwikkeld. Het frituurvet wordt verhit tot meer dan 350˚C, het vet heeft dan zijn ontbrandingstemperatuur bereikt. Nadat de proefopstelling enkele minuten gebrand heeft, wordt er begonnen met blussen. Het aantal liters dat geblust kan worden geeft de F rating weer.

Voorbeeld

Een brandblusser met een 75F rating kan een proefopstelling blussen met een inhoud van 75 liter frituurvet.

De blusrating wordt pas toegekend wanneer de proefopstelling met succes is geblust en er binnen twintig minuten na de blussing geen her-ontsteking optreden.