CO2 blusser klasse B

CO2 (koolzuursneeuw) blusser klasse B

Vooral geschikt voor extra bijplaatsen naast poeder- en schuimbrandblussers bij specifieke situaties, zoals hoogwaardige elektrische apparatuur tot 1000 Volt, computerruimten, laboratoria en industrie.

Voordelen:

+ Geschikt voor het blussen van vloeibare stoffen (en branden bij elektrische apparatuur)

+ Veroorzaakt zeer weinig tot geen nevenschade

Nadelen:
– Beperkte bluscapaciteit
– Ongeschikt voor branden van vaste stoffen
– Verstikkingsgevaar in kleine ruimtes (werkt narcotiserend bij concentraties van 4 à 5% en dodelijk bij 8%)
– Grotere kans op herontsteking door weinig koelend effect

Overig:
GEVAARLIJK bij het blussen van metaalbranden