Branslanghaspels (water)

Brandslanghaspels (water)

Voordelen:

+ Geschikt voor het blussen van vaste stoffen (klasse A branden)

+ Groot blusvermogen door onbeperkte blusstof aanvoer (kan ook nadeel zijn: zie hier onder).

Nadelen:
– Ongeschikt voor het blussen van vloeistofbranden.
– Gevolgschade van het gebruik door water kan groot zijn.
– Minder snel inzetbaar dan draagbare blussers.

Overig:
Kan GEVAARLIJK zijn, door onbeperkte blusstof aanvoer is het mogelijk te lang door te gaan met blussen. Zonder beschermende kleding en ademluchtbescherming is dit gevaarlijk.
GEVAARLIJK bij het blussen van bakolie en frituurvet
GEVAARLIJK bij het blussen van metaalbranden
GEVAARLIJK bij het blussen van brandende vloeistoffen. Verspreiding van de brand, met name voor niet met water mengbare vloeistoffen.